Teavita praktikanti karjääri- ja/või täiendõppevõimalustest ettevõttes

LOE

Selles peatükis selgitame, miks on oluline teavitada praktikanti erinevatest karjääri- ja väljaõppevõimalustest ettevõttes. Küsimus on motivatsioonis ja eesmärkide seadmises juhendamiskavale.

Alustame küsimusest: Miks on oluline teavitada praktikanti ettevõttesisestest täiendavatest karjääri- ja väljaõppevõimalustest? Mitte ainult ettevõtte töötajad ei vaata tulevikku ega otsi erinevaid karjäärivõimalusi. See kehtib ka praktikantide kohta.

Tee praktikandi unistuste töökohani praktika ajal võiks olla selline:

  • Esimese vestluse käigus praktikandiga püüame välja selgitada, kas tal on juba silme ees oma unistuste ametikoht. Kui ei, siis tuleks välja uurida, mida praktikandile kõige rohkem meeldib teha, näiteks mõned inimesed armastavad kontoritööd, teised tahavad käia väljas, kohtuda klientidega, reisida jne.
  • Kui oled oma ettevõttes leidnud praktikandile võimaliku unistuste ametikohta, siis anna talle võimalus veeta aega selles osakonnas. Näiteks nädal hiljem korralda tagasiside saamiseks kokkusaamine, kus arutage tema arvamust saadud kogemuste kohta. Kui praktikant tunneb, et tal jääb mõnes valdkonnas vajaka teadmistest, nt mõnest spetsiifilisest tarkvara- või keeleoskusest, siis lisa juhendamis- ja praktikakavasse mõni täiendav koolitus, et praktikanti toetada ja motiveerida. Oluline on, et leiaksid praktika käigus õige hetke, millal muuta antavaid ülesandeid keerukamaks. See samm peab olema loomulik ja mitte liiga järsk.

Anna praktikandile võimalus anda tagasisidet mitte ainult tema enda saavutuste, vaid ka osakonna kohta. Võta temalt saadavat sisendit, näiteks ideid, kuidas mõnda töövoogu muuta, tõsiselt. Hea vastus on näiteks: “Proovime järele!”

VAATA

See video selgitab, miks on oluline teavitada praktikanti tulevastest karjäärivõimalustest ning ettevõtte pakutavatest koolitustest:

Mentortrain video 6.4  (duration: 4:53)

TEE ISE

  • Korralda praktikandile organisatsioonis tutvustav ringkäik, et ta saaks hea ülevaate erinevatest osakondadest ja nende ülesannetest;
  • Vii praktikandiga läbi karjäärikonsultatsioon, et selgitada välja, missugused on tema huvid;
  • Tööta välja kava, kuidas toetada praktikanti tema teel unistuste ametikohale, nagu lisaväljaõpe, -ülesanded jne;
  • Lase praktikandil täita ka neid ülesandeid, mis ei olnud tema eelistuste hulgas, vahel vajavad praktikandid rohkem kogemusi, et aru saada, mis neile meeldib.

LISAMATERJALID