Analyzovat data shromážděná během hodnocení stážistových výsledků učení, přijmout rozhodnutí a implementovat je

PŘEČTĚTE SI

Studenti z mnoha oborů tráví významnou dobu svého studia v roli stážistů, což představuje mnoho výzev a příležitostí. V tomto videu zjistíte, jak stážisté obvykle dokumentují své povinnosti a zkušenosti a jaké informace můžete získat z analýzy těchto údajů. Můžete například vidět, jak se cítili a byli spokojeni s celkovým průběhem stáže, či zda získali požadované kompetence.

Mělo by být zdůrazněno, že získání informací o nedostatcích je poměrně snadné, ale jejich řešení vyžaduje další analýzu. Kdo a jak nakonec tyto informace používá a pracuje s nimi, je věcí následné dohody mezi společností a vzdělávací institucí.

PODÍVEJTE SE

Toto video popisuje, jak stážisté obvykle dokumentují svoji práci a zkušenosti a jak můžete tyto informace použít jako mentor:

Mentortrain video 6.1  (duration: 3:46)

UDĚLEJTE

Najděte tři učební osnovy, které se vztahují k pracovní oblasti, ve které působí vaše společnost a podívejte se, které aspekty vaší práce jsou pokryty a co chybí. Zeptejte se tímto na následující otázky:

  • Byli by na základě nich stážisté dostatečně vyškoleni, aby pro vás pracovali?

  • Jaké dovednosti chybí?

DALŠÍ ZDROJE

1. Více informací o pedagogických aspektech hodnocení studentů naleznete zde:

https://cft.vanderbilt.edu/student-assessment-in-teaching-and-learning/

2. Chcete-li se dozvědět více o procesu vývoje plánu hodnocení pro ukončení stáže, přečtěte si následující článek:

https://www.instituteforapprenticeships.org/developing-new-apprenticeships/developing-an-end-point-assessment-plan/