Anna õpiväljunditest lähtuvaid ülesandeid, järgides probleemõppe meetodit

LOE

Kui esimesed päevad on seljataga, on aeg tutvustada praktikandile detailsemalt konkreetseid tööülesandeid, pakkudes talle samal ajal jätkuvalt tuge ja erialast nõu. Ülesannete andmisel praktikandile seosta need õpiväljunditega, järgides probleemõppe metoodikat. Jääge enne praktikat ette valmistatud üksikasjaliku väljaõppekava juurde ja püüdke saavutada määratletud eesmärke.

Selles videos saad teada, miks mentori üks peamisi rolle on saada suurepäraseks vaatlejaks ja kuidas see aitab ettevõttel kasvada ja areneda. Edukast ja hästi juhitud praktikast võidavad mõlemad – nii praktikant kui mentor ja tema ettevõte.

 

VAATA

See video selgitab praktikandile õpiväljunditele vastavate ülesannete andmist:

Mentortrain video 4.2  (duration: 5:20)

TEE ISE

  • Koosta loetelu valitud ülesannetest, lähtudes õpiväljunditest ja väljaõppekavast;
  • Vali ülesanded, mis sobivad praktikandi oskuste ja pädevustega;
  • Hinda valitud tegevusi;
  • Koosta kava, mis toob välja enne jälgimisfaasi võetavad sammud;
  • Koosta kava, milles esitatakse ja selgitatakse praktikandile jälgimisprotseduuri ja -protsessi;
  • Valige 2 töötajat, kes saaksid osaleda jälgimisprotsessis, et tagada objektiivsus;
  • Soovitage protseduuri juhuks, kui üliõpilast hinnati ebaõiglaselt.

LISAMATERJALID

  1. Projekt SAPS koostas juhendi praktikantide juhendamiseks, kus võib leida lisainformatsiooni: https://learntowork.eu/easy-apprenticeships-4/
  2. Kui teid huvitab probleem õppe metoodika (PBL), siis järgnev video selgitab seda täpsemalt: https://www.youtube.com/watch?v=cMtLXXf9Sko