Začlenit stážistu do pracovního procesu

PŘEČTĚTE SI

Tato kapitola se zabývá procesem začlenění stážisty do pracovního procesu. To v první řadě znamená provést stážistu po organizaci a jejích prostorách, včetně zařízení, která mohou stážisté využívat (např. sdílená kuchyň, toalety atd.).

V širším smyslu to znamená, že od samého začátku stáže je důležité, aby stážista navázal otevřený vztah s mentorem, protože to výrazně usnadňuje další spolupráci a dává stážistovi pocit, že se v případě problémů může na mentora obrátit, otevřeně diskutovat o stáži a poskytovat si vzájemnou zpětnou vazbu.

PODÍVEJTE SE

V tomto videu je popsán proces začlenění stážisty do pracovního procesu:

Mentortrain video 3.3  (duration: 3:39)

UDĚLEJTE

  • Připravte plán, která místa a nástroje musíte stážistovi ukázat během prvního dne a během prvního týdne stáže.

DALŠÍ ZDROJE

Podrobnější informace a tipy pro začlenění nových zaměstnanců (včetně stážistů) najdete na těchto dvou webových stránkách:

https://www.thebalancecareers.com/employee-onboarding-positive-new-employee-experience-1918830

https://venturefizz.com/stories/boston/how-successfully-onboard-interns-and-new-grads