Veendu, et kõik administratiivsed toimingud on tehtud

LOE

Veel üks oluline aspekt enne praktikaperioodi algust on dokumentatsioon. Mentor, juhendaja ja praktikant peaksid kontrollima, kas vajalik dokumentatsioon on kätte saadud ja täielik: praktikandi CV, leping, kindlustuspoliis, praktikaleping ning jälgimis- ja hindamiskava.

Samuti on oluline läbi vaadata õppeprogramm, omandatavad isiklikud ja tehnilised pädevused ning erinevad vahendid, mida praktikant võib kasutada: märkmik, rakendused, tugiplatvorm.

Lõpetuseks on vaja ka kinnitada dokumendid, mille abil kontrollitakse vastavust ja registreeritakse oskuste omandamise tase.

VAATA

See video selgitab miks on oluline kontrollida, kas kõik administratiivsed toimingud on tehtud:

Mentortrain video 2.3  (duration: 3:44)

TEE ISE

Vasta järgmistele küsimustele:

– Kas oled saanud koolituskeskusest järgmised dokumendid?

  • praktikandi CV,
  • leping,
  • kindlustuspoliis,
  • praktikaleping,
  • jälgimiskava,
  • hindamiskava,
  • õpingukava.

LISAMATERJALID

Selles videos võite rohkem teada saada parkatikantide esimesstest sammudest praktikakohal:

https://www.youtube.com/watch?v=kbNjRavTrwE&t=48s