Navrhnout mentorský plán a plán stáže, stanovit a dodržovat požadavky smlouvy o stáži se stážistou, včetně plánu hodnocení.

PŘEČTĚTE SI

V této kapitole odpovídáme na otázku: „proč je důležité navrhnout a koordinovat plán mentoringu a stáže?“. Zajišťuje, aby společnost, stážista a univerzita správně porozuměly cílům stáže. Proto je důležité navrhnout a koordinovat mentorský plán a plán samotné stáže společně se stážistou.

Pomáhá to společnostem porozumět a získat lepší přehled o pozadí a předchozích znalostech stážisty.

Nyní zpět k otázce „jak navrhnout mentorský plán a plán stáže?“.

  • Nejprve musíme zjistit, jaké znalosti stážista již má v rámci plánované činnosti. např. znalosti o speciálním firemním softwaru, plánování projektů atd.

  • Dalším krokem by bylo navrhnout společně se stážistou denní pracovní plán s pravidly pro různé pracovní postupy, termíny úkolů, schůzky a komunikační pravidla s mentorem. Stáž by měla zajistit, aby stážista denně rostl a rozvíjel se.

Je důležité vidět, že plán mentoringu a plán stáže jsou dynamickým dokumentem, který je v případě potřeby možné revidovat.

PODÍVEJTE SE

V tomto videu je dále objasněn návrh mentorského plánu a plánu stáže:

Mentortrain video 1.5  (duration: 6:16)

UDĚLEJTE

Setkání se stážistou:

  • Projednejte cíle stáže;
  • Zjistěte očekávání od stáže;
  • Pokuste se získat co nejvíce informací o znalostech a zkušenostech stážisty, včetně toho, co je pro vaši společnost relevantní a důležité;
  • Představte svou organizaci a lidi v ní;
  • Společně se stážistou přezkoumejte plán stáže a mentoringu;
  • Zapisujte malé kroky, ne obrovské cíle;
  • Ujistěte se, že stážista má dostatek informací o tom, jak získat a poskytnout zpětnou vazbu o svém působení na stáži / problémech atd.;
  • Zjistěte, jak stážistovi pomoci v osobním rozvoji, např. další školení v Excelu, anglickém jazyce atd.;

Nezapomínejte, že Váš přístup ke schůzce je velmi důležitý a vyžaduje dostatek času a přípravy, protože první dojem je vždy nejdůležitější.

DALŠÍ ZDROJE