Informovat stážistu o možnosti karierního růstu a dalších možnostech školení a seberozvoje.

PŘEČTĚTE SI

Tato kapitola vysvětluje důležitost informování stážisty o různých možnostech karierního růstu a pořádaných školení ve firmě.

První otázka zní: Proč je důležité informovat stážistu o kariérním růstu a dalších možnostech školení? Zaměstnanci společností hledí do budoucnosti na různé kariérní možnosti a to platí i pro stážisty.

Cesta k vysněnému zaměstnání stážisty během stáže by mohla být taková:

  • V první diskusi se stážistou musíme zjistit, zda již mají „vysněnou“ kariéru. Pokud ne, pak musíte zjistit, co má stážista nejraději, například někteří lidé milují kancelářské práce, jiní chtějí jít ven, setkat se s klienty, cestovat, apod.
  • Když zjistíte, že si stážista vysnil pozici ve vaší společnosti, dopřejte mu, aby uvnitř tohoto oddělení mohl nějaký čas pracovat. Například týden po té zrealizujte setkání se zpětnou vazbou, abyste mohli rozebrat zkušenosti stážisty. Pokud stážista cítí, že má v některých oblastech nedostatek znalostí, jako například speciální softwarové dovednosti, jazykové dovednosti, přidejte další školení do mentorského plánu a plánu stáže, z důvodu podpory a motivace stážisty. Je důležité, abyste během stáže rozeznali správný okamžik pro zvýšení složitosti úkolů. Tento krok musí být přirozený a ne příliš zdlouhavý.

Umožněte stážistovi poskytnout zpětnou vazbu nejen o jeho/jejích úspěších, ale také o oddělení, ve kterém byl. Berte vážně například jeho/její nápady, jak změnit některé pracovní postupy. Vhodná odpověď by mohla být: „Zkuste to!“

PODÍVEJTE SE

Toto video vysvětluje, proč je důležité informovat stážistu o možnosti karierního růstu a dalších možnostech školení a seberozvoje:

Mentortrain video 6.4  (duration: 4:53)

UDĚLEJTE

  • Je nezbytné uspořádat prohlídku organizace, aby si stážista mohl udělat přehled o různých odděleních a jejich náplni práce;
  • Sedněte si se stážistou, abyste zjistil/a její/jeho zájmy;
  • Vypracujte plán, jak podpořit stážistu na cestě do jeho vysněné pozice, např. další školení, úkoly atd.;
  • Dejte stážistovi možnost vykonávat (podílet se) na neznámých a nových úkolech.

DALŠÍ ZDROJE