Izdajte dokument, s katerim boste uradno potrdili zaključek praktičnega izobraževanja

PREBERI

V tem delu je razloženo, zakaj je pomembno, da študenta ocenimo ob koncu praktičnega izobraževanja in izdamo dokument za njegovo dokončanje. Ob začetku praktičnega izobraževanja ima študent določene učne cilje (znane tudi kot učni rezultati), ki jih mora doseči pred koncem praktičnega izobraževanja. To so vsebine, ki jih mora študent vedeti in razumeti ob koncu praktičnega izobraževanja in jih na splošno oblikuje izobraževalna ustanova.

Vsa ta nova znanja in veščine je treba ovrednotiti in tako mora evalvacijski proces zagotoviti, da raven in znanje študenta izpolnjujeta pričakovane učne rezultate.

Različne države imajo različne sheme tega končnega ocenjevanja in na koncu lahko študent na koncu tečaja dobi uradno potrdilo ali samo oceno. Ker je postopek v različnih primerih drugačen, je pomembno, da se posvetujete z lokalnimi oblastmi ali izobraževalno ustanovo, iz katere študent prihaja.

 

POGLEJ

V tem videoposnetku je obravnavana končna ocena in certificiranje praktičnega izobraževanja:

 

Mentortrain video 6.3  (trajanje: 3:53)

NAREDI

  • Obrnite se na lokalno izobraževalno ustanovo, ki izvaja izobraževanje na vašem področju, in ugotovite, katera dokumentacija je potrebna za sklenitev praktičnega izobraževanja.
  • Zahtevajte kopijo obrazcev, ki jih morate izpolniti, in preverite, ali vam je vse jasno

DODATNI VIRI

Nekaj primerov zaključnega izpita in certificiranja praktičnega izobraževanja v nekaj evropskih državah lahko najdete tukaj: https://www.apprenticeship-toolbox.eu/standards-matching/examination-certification