Anna välja dokument, mis kinnitab praktika läbimist

LOE

Selles videos selgitatakse, miks on oluline praktika lõppedes üliõpilast hinnata ja väljastada praktika läbimise kohta dokument. Praktikat alustades on üliõpilasel teatud eesmärgid, mida ta peab saavutama enne praktika lõppu. Need on asjad, mida üliõpilane peab oma praktika lõpuks teadma ja mõistma.

Kõiki neid oskusi tuleb hinnata. Hindamisprotsess peab tagama, et õpilase tase ja teadmised vastavad õppekavas kirjeldatud õpiväljunditele.

Selleks on riikides kasutusel erinevad süsteemid ning praktika lõppedes võib üliõpilane saada nii formaalse tunnistuse kui ka lihtsalt hinde kursuse lõpuks. Kuna protsess on eri juhtudel erinev, on oluline nõu pidada kohalike ametiasutuste või hariduskeskusega, kes üliõpilase lähetab.

 

VAATA

Selles videos käsitletakse lõpuarvestuse ning praktika läbimise dokumenteerimisega seonduvat:

Mentortrain video 6.3  (duration: 3:53)

TEE ISE

  • Võtke ühendust kohaliku õppeasutusega, kes pakub haridust teie valdkonnas, ja uurige, milliseid dokumente on vaja praktika lõpetamiseks;
  • Küsige endale koopiad vormidest, mis tuleb täita, ja vaadake, kas saate sellega hakkama.

LISAMATERJALID

Näiteid praktikantide lõpuarvestuse ja seda tõendavate dokumendite kohta erinevates Euroopa riikides võite leida siit:

https://www.apprenticeship-toolbox.eu/standards-matching/examination-certification