Analüüsi praktikaprotsessi hindamise käigus kogutud andmeid, võta vastu otsused ja rakenda neid

LOE

Videos tuuakse välja see, kui oluline on oma praktikakohta pidevalt analüüsida ja jälgida. Selles selgitatakse, kuidas saad seda kasutada praeguse praktikandi või tulevaste praktikantide kogemuse parandamiseks.

Video selgitab analüüsi kahest perspektiivist. Esiteks saad iganädalaste kohtumiste põhjal analüüsida ja parandada praeguse praktikandi kogemusi. Teiseks võid vaadata pikemat perspektiivi ja parandada asju tulevaste praktikantide jaoks. Selleks leiad andmeid erinevatest allikatest – kasutada võib päevikut, lõpparuannet või muid praktika ajal koostatud materjale.

VAATA

See video rõhutab praktikaprotsessi pideva hindamise olulisust ja viise, kuidas tulemusi praktikakoha parendamiseks kasutada:

Mentortrain video 6.2  (duration: 4:31)

TEE ISE

  • Kui ettevõttes on varem olnud praktikante, siis otsi koopia nende lõpphindamise materjalidest ning analüüsi nende kirjeldatud probleeme ja positiivseid aspekte.
  • Kui selliseid materjale ei ole, siis püüa neid küsida praktikante lähetavast haridusasutusest.

LISAMATERJALID

Kui soovite saada rohkem teavet õppekava arendamise protsessi kohta, mis sarnaneb suurel määral ka praktikakoha arendamisega, võiks teile huvi pakkuda järgnev lugemine:

https://tophat.com/blog/curriculum-development-models-design/