Analüüsi praktikandi õppe hindamise käigus kogutud andmeid, võta vastu otsused ning rakenda neid

LOE

Paljude eri valdkondade õppekavade raames veedavad üliõpilased märkimisväärse osa oma ajast töötades praktikandina mõnes ettevõttes ning sellega kaasnevad nii mitmed väljakutseid kui ka võimalused. Selles videos saad teada, kuidas praktikandid tavaliselt dokumenteerivad oma kohustusi ja kogemusi ning millist teavet saad nende andmete analüüsimisest. Näiteks saad teada, kuidas nad end tundsid ja kas nad olid üldise kogemusega rahul? Kas neil olid olemas vajalikud pädevused?

Videos rõhutatakse, et puudusi märgata on küllaltki lihtne, kuid nende lahendamine vajab rohkem analüüsi. Enamasti on kõige levinum probleem, kes peaks midagi ette võtma, et täita tulevikus leitud lünki pädevustes? Mõnel juhul peaks see olema praktikakohta pakkuv ettevõte, kuid mitte alati.

VAATA

See video kirjeldab, kuidas praktikandid tavaliselt oma tööd ja kogemusi dokumenteerivad ning kuidas teie mentorina seda informatsiooni kasutada saate:

Mentortrain video 6.1  (duration: 3:46)

TEE ISE

  • Leidke kolm õppekava, mis on seotud teie ettevõtete töövaldkonnaga ja vaadake, millised teie töö aspektid on neis kaetud ja millised puuduvad.
  • Kas nende praktikantide väljaõpe oleks piisav, et sinu ettevõttes töötada?
  • Millised oskused puuduvad?

LISAMATERJALID

1. Täiendavat infot üliõpilaste hindamismeetodite pedagoogiliste aspektide kohta leiate siit:

https://cft.vanderbilt.edu/student-assessment-in-teaching-and-learning/

2. Siit leiate rohkem infot hindamisplaani arendamisest:

https://www.instituteforapprenticeships.org/developing-new-apprenticeships/developing-an-end-point-assessment-plan/