Z namenom zagotovitve kakovosti učnega procesa pridobite povratne informacije in glede na ugotovljene potrebe nudite podporo

PREBERI

Da bi se učili iz preteklih izkušenj in naredili nadaljnje izboljšave v prihodnosti, je pomembno, da se ob koncu praktičnega izobraževanja lotite splošne ocene, tako z vidika študenta kot tudi z vidika mentorja, gostitelja, podjetja in izobraževalne ustanove pošiljateljice. Ta videoposnetek dodatno pojasnjuje mehanizme povratnih informacij, ki jih mentor lahko uporabi, da se nauči, kako je študent doživel praktično izobraževanje in kako lahko mentor in organizator praktičnega izobraževanja v izobraževalni ustanovi sodelujeta v procesu nenehnega izboljševanja.

POGLEJ

Ta videoposnetek obravnava pomen pridobivanja povratnih informacij za zagotovitev in izboljšanje kakovosti praktičnega izobraževanja:

Mentortrain video 5.3  (trajanje: 2:45)

NAREDI

  • Pri kontaktu/ organizatorju praktičnega izobraževanja v izobraževalni ustanovi pošiljateljice preverite, katere oblike in metode se uporabljajo za zajemanje povratnih informacij študenta o njihovih izkušnjah v vašem podjetju.
  • Pogovorite se s kontaktnim osebjem/ organizatorjem praktičnega izobraževanja študenta, kako se zbirajo povratne informacije od vas kot mentorja med in po praktičnem izobraževanju.

DODATNI VIRI

Če želite prebrati več o značilnostih, zaradi katerih je podjetje kakovosten delodajalec študentom, je lahko zanimivo naslednje poročilo:

http://www.apprenticeshipalliances.eu/wp-content/uploads/2018/05/Exploring-characteristics-of-quality-apprentice-employer.pdf