Kogu tagasisidet, et veenduda õppeprotsessi kvaliteedis ja anna leitud vajaduste põhjal tuge

LOE

Et õppida varasematest kogemustest ja teha tulevikus täiendavaid parandusi, on oluline viia praktika lõpus läbi praktika üldine hindamine, seda nii õppija-praktikandi kui ka mentori, vastuvõtva ettevõtte ja lähetava õppeasutuse seisukohast. Selles videos selgitatakse lähemalt tagasisidemehhanisme, mida mentor saab kasutada selleks, et teada saada, milline on õppija kogemus praktikaperioodist, ning kuidas saavad mentor ja õppeasutusepoolne juhendaja pideva täiustamise nimel koos töötada.

VAATA

See video tõstab esile tagasiside kogumise olulisuse prakika lõpus, et  seda edaspidi täiendada:

Mentortrain video 5.3  (duration: 2:45)

TEE ISE

  • Uurige lähetava õppeasutuse kontaktisiku / praktikandi juhendaja käest, millised vormid ja meetodid on kasutusel, et koguda praktikandilt tagasisidet tema kogemuse kohta teie ettevõttes;
  • Arutage lähetava õppeasutuse kontaktisiku / praktikandi juhendajaga, kuidas toimub tagasiside kogumine sinult kui mentorilt praktika ajal ja pärast selle lõppu.

LISAMATERJALID

Kui soovite täiendavalt lugeda selle kohta, mis teeb ettevõtte heaks praktikakohaks, võiksite vaadata järgnevat kokkuvõtet:

http://www.apprenticeshipalliances.eu/wp-content/uploads/2018/05/Exploring-characteristics-of-quality-apprentice-employer.pdf