Získat zpětnou vazbu pro zajištění kvality procesu učení a poskytnutí podpory podle zjištěných potřeb

PŘEČTĚTE SI

Abychom se mohli poučit z minulých zkušeností a zlepšit se do budoucna, je důležité provést celkové hodnocení mentorství na jeho konci, a to jak z pohledu student-stážista, tak i z pohledu mentora, hostitelské společnosti a vysílající vzdělávací instituce. Toto video dále vysvětluje mechanismy zpětné vazby, které může mentor použít k tomu, aby zjistil, jak student hodnotí období stáže a jak mohou mentor a supervizor v rámci vzdělávací instituce spolupracovat v procesu neustálého zlepšování se.

PODÍVEJTE SE

Toto video se zabývá důležitostí získávání zpětné vazby pro zajištění a zlepšení kvality stáže:

Mentortrain video 5.3  (duration: 2:45)

UDĚLEJTE

  • Poraďte se s vzdělávací institucí stážisty, jaké formy a metody se používají k získávání zpětné vazby od stážisty o jeho zkušenostech ve vaší společnosti.
  • Projednejte se vzdělávací institucí stážisty, jak se od vás jakožto od mentora získává a shromažďuje zpětná vazba během a po ukončení stáže.

DALŠÍ ZDROJE

Pokud si chcete přečíst více o charakteristikách toho, co dělá ze společnosti kvalitního zaměstnavatele pro stážisty, může vás zajímat následující zpráva:

http://www.apprenticeshipalliances.eu/wp-content/uploads/2018/05/Exploring-characteristics-of-quality-apprentice-employer.pdf