Skupaj z organizatorjem praktičnega izobraževanja kot predstavnikom višje strokovne šole preglejte študentov razvoj

PREBERI

Pri pripravi na sprejem študenta v vaše podjetje je bistveno, da mentor pozna pravila in predpise v zvezi s praktičnim izobraževanjem. Ta videoposnetek zato dodatno pojasnjuje, zakaj je pomembno poznati tako nacionalno zakonodajo in predpise o mentorstvu kot tudi pravila in smernice institucije pošiljateljice. Še posebej kaže, kaj bi lahko bilo najpomembnejše iskati pri teh zahtevah za mentorstvo.

POGLEJ

V tem videu je razložen postopek vrednotenja in ocenjevanja študentovega učenja:

Mentortrain video 5.2  (trajanje: 2:52)

NAREDI

  • Pogovorite se in se dogovorite s študentovim organizatorjem praktičnega izobraževanja, kako bo opravljeno vrednotenje in ocenjevanje študentove učne poti.
  • Pojasnite, kakšno nalogo in odgovornost imate pri tem in kakšna je vloga organizatorja praktičnega izobraževanja.

DODATNI VIRI

Več informacij o tekočem postopku ocenjevanja in ocenjevanja najdete tukaj: http://www.anapprenticeship.co.uk/conducting-apprentice-assessment.html