Vaadake praktikandi arenguprotsess üle üheskoos juhendajaga

LOE

See osa on tihedalt seotud õpiväljundiga 5.1-ga. Siin saad rohkem teada hindamisest ja üliõpilase arenguprotsessi hindamisest tema praktika ajal ning põhilistest sammudest, millega mentor selles protsessis peab arvestama. Üliõpilase arenguprotsessi hindamine praktika ajal põhineb peamiselt praktika käigus läbiviidud tegevustel, kuid on mentori ja üliõpilase koolituskeskuse-poolse juhendaja ühine ettevõtmine. Videos käsitletakse peamiselt erinevaid põhietappe, mida tuleb selles koostööprotsessis arvesse võtta.

VAATA

Selles videos tutvustatakse praktikandi hindamist:

Mentortrain video 5.2  (duration: 2:52)

TEE ISE

  • Uuri lähetava õppeasutuse kontaktisiku / praktikandi juhendaja käest, kuidas peaks käima praktikandi praktika hindamine;
  • Tee selgeks mis on sinu ülesanded ja roll selles.

LISAMATERJALID

Hindamisprotsessi kohta võib täiendavat informatsiooni leida siit:

http://www.anapprenticeship.co.uk/conducting-apprentice-assessment.html