Posoudit evoluční proces studenta během stáže společně se supervizorem studenta z jeho vzdělávací instituce.

PŘEČTĚTE SI

V rámci přípravy na přijetí stážisty do vaší společnosti je důležité, aby mentor znal pravidla a předpisy týkající se stáží. Toto video proto dále vysvětluje, proč je důležité vědět jak o národní legislativě a předpisech týkajících se mentorství, tak o pravidlech a pokynech vysílající instituce. Ukazuje zejména, jaké by mohly být nejdůležitější body, které je třeba v těchto požadavcích na mentorství hledat.

PODÍVEJTE SE

V tomto videu je vysvětlen proces hodnocení a posouzení výsledků učení stážisty:

Mentortrain video 5.2  (duration: 2:52)

UDĚLEJTE

  • Poraďte se s vzdělávací institucí stážisty, jaké formy a metody se používají pro hodnocení stážisty během stáže.
  • Upřesněte, jaký úkol a zodpovědnost v tom máte vy a jakou roli má nadřízený.

DALŠÍ ZDROJE

Více informací o probíhajícím procesu hodnocení a posouzení naleznete zde:

http://www.anapprenticeship.co.uk/conducting-apprentice-assessment.html