Pridobite dokazila za ocenjevalni postopek študenta

PREBERI

Ta del obravnava evalvacijo dejavnosti praktičnega izobraževanja, ki jih izvaja študent, kar je ključna odgovornost mentorja. Obdobje praktičnega izobraževanja je ključni del izobraževalnega programa študenta in ga je treba ustrezno in pošteno oceniti. Mentor je glavna oseba, odgovorna za proces ocenjevanja, kot oseba, ki je med praktičnim izobraževanjem najtesneje povezana s študentom in je tudi najbolj seznanjena z dejavnostmi, ki se izvajajo v tem obdobju. Pri tem je še posebej pomembno preučiti vprašanje, katere dokaze je treba uporabiti za postopek ocenjevanja študenta, kar je dodatno razloženo v videoposnetku.

POGLEJ

Ta videoposnetek obravnava vrednotenje dejavnosti praktičnega izobraževanja, ki jih izvaja študent:

Mentortrain video 5.1  (trajanje: 3:20)

NAREDI

  • Pri kontaktu/nadzoru študenta v izobraževalni ustanovi preverite, ali so na voljo že pripravljeni obrazci za zbiranje dokazov o dejavnostih in učenju, ki jih je opravil študent.
  • Če ni na voljo nobenega pripravljenega obrazca, ustvarite osebni obrazec za zbiranje dokazov skozi celotno obdobje praktičnega izobraževanja.

DODATNI VIRI

Če želite izvedeti več o različnih metodah, ki se lahko uporabljajo v procesu ocenjevanja študenta, si oglejte naslednjo spletno stran:

https://www.instituteforapprenticeships.org/developing-new-apprenticeships/resources/assessment-methods-and-grading-descriptors/