Koguge praktikandi hindamisprotsessi jaoks tõendusmaterjali

LOE

Selles videos käsitletakse õppija poolt läbiviidud praktikategevuste hindamist, mis on mentori põhiülesanne. Praktikaperiood on õppija õppeprogrammi põhiosa ning seda tuleb adekvaatselt ja õiglaselt hinnata. Olles õppijaga kõige tihedamalt seotud inimene praktika ajal ja teades ühtlasi kõige paremini sellel perioodil läbi viidud tegevusi, on mentor peamine isik, kes vastutab nende tegevuste hindamise eest. Selles videos vaadeldakse eelkõige küsimust, millist tõendusmaterjali tuleks praktikandi hindamise protsessis kasutada.

VAATA

See video räägib praktikandi poolt tehtavate tegevuste hindamisest:

Mentortrain video 5.1  (duration: 3:20)

TEE ISE

  • Uuri haridusasutuselt, kas praktikandi hindamiseks on saadaval juba valmis olevaid vorme;
  • Kui valmis vormid puuduvad, tee need ise.

LISAMATERJALID

Kui teid huvitavad erinevad meetodid, mida saab praktikantide hindamisel kasutada, vaadake üle järgnev veebileht:

https://www.instituteforapprenticeships.org/developing-new-apprenticeships/resources/assessment-methods-and-grading-descriptors/