Získat podklady pro proces hodnocení stážisty

PŘEČTĚTE SI

Tato kapitola se zabývá hodnocením činností stáže, což je klíčová odpovědnost mentora. Období stáže je klíčovou součástí vzdělávacího programu studenta a musí být adekvátně a spravedlivě hodnoceno. Mentor je osobou, která je nejvíce zapojena do učení během stáže a má také největší přehled o činnostech prováděných během tohoto období. Proto je mentor hlavní osobou odpovědnou za proces jejich hodnocení. Je proto obzvláště důležité zabývat se zejména otázkou, jaké indikátory a vstupy by měly být použity pro proces hodnocení stážisty, což je dále vysvětleno v části Podívejte se.

PODÍVEJTE SE

Toto video se zabývá hodnocením činností prováděných stážistou v rámci stáže:

Mentortrain video 5.1  (duration: 3:20)

UDĚLEJTE

  • Poraďte se s kontaktem z univerzity nebo se supervizorem stážisty, zda jsou k dispozici před-připravené formuláře pro shromažďování důkazů o činnostech a učení stážistů.
  • Pokud není k dispozici žádný před-připravený formulář, vytvořte dokument pro evidenci podkladů po celou dobu stáže.

DALŠÍ ZDROJE

Pokud se chcete dozvědět více o různých metodách, které lze použít v procesu hodnocení stážisty, podívejte se na následující webovou stránku:

https://www.instituteforapprenticeships.org/developing-new-apprenticeships/resources/assessment-methods-and-grading-descriptors/