Vodite študenta po poti osebnega in socialnega razvoja ter predlagajte rešitve, ki izboljšujejo mentorstvo

PREBERI

Ker si pametni vodje postavljajo SMART cilje, boste v tem razdelku izvedeli več o preverjeni SMART metodologiji. S SMART cilji in dobrim opazovanjem boste lahko hitro prepoznali in se ustrezno odzvali na spremembe in morebitne izzive ter hkrati usmerjali študenta v skladu z njegovimi sposobnostmi in individualnim napredkom.

Kot mentor v času praktičnega izobraževanja še naprej podpirate in spodbujate študenta, saj ste tudi zgled za osebnostno rast in medčloveške odnose. Vodite svojega študenta po osebni in družbeni evoluciji ter mu zagotovite rešitve, ki izboljšajo študentovo motivacijo, komunikacijske in pogajalske sposobnosti.

 

POGLEJ

Ta videoposnetek pojasnjuje vlogo in odgovornosti mentorja pri vodenju študenta v času njihovega praktičnega izobraževanja v vašem podjetju, vključno s kontrolnim seznamom nekaterih ključnih poudarkov, ki vam bodo pomagali skozi ves vaš mentorski proces.

Mentortrain video 4.3  (trajanje: 6:36)

NAREDI

  • Pomislite na 3 načine za reševanje možnih ali izkušenih komunikacijskih težav med vajencem in mentorjem.
  • Pripravite postopek, kako zamenjati mentorja, ko je to potrebno, vključno z merili in kazalniki za tak korak.
  • Pripravite smernice in/ali kodeks za komunikacijo med mentorjem in vajencem v konfliktnih situacijah.
  • Določite 2 člana osebja v organizaciji gostiteljici, ki sta kompetentna in ciljno usmerjena, da prispevata k reševanju konfliktov.

DODATNI VIRI

  1. Hiter pregled ciljev SMART je na voljo v naslednjem videoposnetku v YouTubu: https://www.youtube.com/watch?v=1-SvuFIQjK8
  2. Simon Sinek v tem YouTube videu razlaga, kako biti odličen vodja, kar je pomembna lastnost tudi dobrih mentorjev: https://www.youtube.com/watch?v=0HaF4jfLd5Q