Suuna praktikanti tema isiklikus ja sotsiaalses arengus, pakkudes lahendusi, mis täiendavad praktikat

LOE

Kuna targad juhid püstitavad SMART (ingl k ’targad’) eesmärgid, siis saad selles videos rohkem teada tõestust leidnud SMART-metoodikast. SMART-eesmärkide ja hoolika vaatlemise abil suudad kiiresti kindlaks teha muutused ja võimalikud probleemid ning neile asjakohaselt reageerida, ise samas juhendades praktikanti vastavalt tema võimetele ja individuaalsetele edusammudele.

Jätka mentorina kogu praktika vältel praktikandi toetamist ja julgustamist, sest sina sead eeskuju ka isiksuse kasvamises ja inimsuhetes. Suuna praktikandi isiklikku ja sotsiaalset arengut, pakkudes lahendusi, mis parandavad praktikandi motivatsiooni, suhtlemis- ja läbirääkimisoskusi.

 

VAATA

See video selgitab juhendaja ülesandeid ja vastutust praktikandi juhendamisel. Videos tuuakse välja ka kontrollnimekiri mõnede kõige olulisemate aspektidega.

 

Mentortrain video 4.3  (duration: 6:36)

TEE ISE

  • Mõtle välja 3 võimalust, kuidas lahendada praktikandi ja mentori vahel kerkinud suhtlusprobleemid;
  • Koosta protseduur mentori vahetamiseks, sh kriteeriumid ja indikaatorid sellise sammu astumiseks;
  • Koosta suunised ja/või koodeks mentori ja praktikandi vaheliseks suhtlemiseks konfliktiolukordades;
  • Määra vastuvõtvas organisatsioonis 2 töötajat, kes on pädevad ja objektiivsed, et aidata kaasa konfliktide lahendamisele.

LISAMATERJALID

  1. Sellest videost leiate kiire tutvustus SMART eesmärkidest:
    https://www.youtube.com/watch?v=1-SvuFIQjK8
  2. Selles videos selgitab Simon Sinek kuidas saada heaks juhiks, sest see on oluline ka hea juhendaja olles: https://www.youtube.com/watch?v=0HaF4jfLd5Q