Provést stážistu osobním i sociálním vývojem ve společnosti

PŘEČTĚTE SI

Protože SMART vedoucí stanovují SMART cíle, v tomto videu se dozvíte více o osvědčené metodice SMART. Díky SMART cílům a dobrému pozorování budete schopni rychle identifikovat a vhodně reagovat na změny a možné výzvy a zároveň vést stážistu v souladu s jeho schopnostmi a individuálním pokrokem.

Jako mentor stážistu během stáže nadále podporujte a povzbuzujte, protože jste také příkladem osobního růstu a mezilidských vztahů. Poraďte svému stážistovi v jeho osobním a sociálním vývojem a poskytněte řešení, která zlepší jeho motivaci, komunikaci a vyjednávací schopnosti.

 

PODÍVEJTE SE

Toto video objasňuje roli a povinnosti mentora při vedení stážisty během jeho působení ve vaší společnosti, včetně kontrolního seznamu některých klíčových bodů, které vám pomohou v celém procesu mentorování.

Mentortrain video 4.3  (duration: 6:36)

UDĚLEJTE

  • Popřemýšlejte o 3 způsobech řešení vzniklých komunikačních problémů mezi stážistou a mentorem.
  • Připravte si postup pro změnu mentora včetně kritérií a indikátorů pro takový krok.
  • Připravte si pokyny a / nebo kodex pro komunikaci mezi mentorem a stážistou v konfliktních situacích.
  • Určete 2 zaměstnance v hostitelské organizaci, kteří jsou kompetentní a objektivní přispívat k řešení konfliktů.

DALŠÍ ZDROJE

  1. Stručný přehled SMART cílů je uveden v následujícím videu YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1-SvuFIQjK8
  2. Simon Sinek v tomto videu na YouTube vysvětluje, jak být skvělým lídrem, což je také důležitá charakteristika dobrých mentorů: https://www.youtube.com/watch?v=0HaF4jfLd5Q