Dodelite naloge, navezujoče se na učne izide, upoštevajoč metodologijo učenja na osnovi reševanja konkretnih problemov

PREBERI

Po prvih dneh je čas, da svojega študenta seznanite s podrobnejšimi posebnimi delovnimi nalogami, hkrati pa mu ponudite pomoč in strokovne nasvete. Ko študentu dodelite naloge, jih povežite z učnimi rezultati po metodologiji Problemskega učenja. Sledite podrobnemu načrtu usposabljanja, ki ste ga pripravili pred praktičnim izobraževanjem, in poskušajte doseči zastavljene cilje.

Kot bo dodatno pojasnjeno v videoposnetku, je ena od glavnih vlog mentorja postati odličen opazovalec, kar lahko pomaga podjetju rasti in razvijati se. Uspešno in dobro vodeno praktično izobraževanje pomeni WIN-WIN situacijo za oba – za študenta in mentorja ter njegovo podjetje.

 

POGLEJ

Ta videoposnetek pojasnjuje postopek dodeljevanja nalog študentu v skladu z učnimi rezultati:

 

Mentortrain video 4.2  (trajanje: 5:20)

NAREDI

  • Pripravite seznam izbranih nalog na podlagi učnih rezultatov in načrta usposabljanja.
  • Primerne naloge uskladite glede na spretnosti in kompetence študenta.
  • Ocenite izbrane dejavnosti.
  • Pripravite načrt, ki poudarja korake, ki jih je treba izvesti pred fazo spremljanja.
  • Pripravite načrt, ki študentu predstavi in razloži postopek in proces spremljanja.
  • Pomislite na 2 člana osebja, ki lahko sodelujeta v procesu spremljanja, da zagotovite objektivnost.
  • Predlagajte postopek v primeru, da je bil študent nepošteno ocenjen.

DODATNI VIRI

  1. Projekt SAPS je razvil vodnik za učinkovito mentorstvo študentov, ki ga najdete tukaj: https://learntowork.eu/easy-apprenticeships-4/
  2. Če želite prebrati več o konceptu učenja na podlagi težav, bo ta videoposnetek v YouTubu koristen: https://www.youtube.com/watch?v=cMtLXXf9Sko