Zadat úkoly související s výsledky učení

PŘEČTĚTE SI

Po prvních dnech je čas seznámit vašeho stážistu se specifičtějšími pracovními úkoly a zároveň mu nabídnout pomoc a odborné rady. Při přiřazování úkolů stážistovi je vztahujte k výsledkům učení podle metodiky učení založeném na problémech. Řiďte se podrobným plánem školení, který jste připravili před stáží, pokuste se dosáhnout stanovených cílů.

V sekci PODÍVEJTE SE zjistíte, proč je jednou z hlavních rolí mentora stát se velkým pozorovatelem a jak to může pomoci vašemu podnikání růst a rozvíjet se. Úspěšné a dobře zvládnuté učení znamená pro obě strany WIN-WIN situaci – pro stážistu i mentora a jeho společnost.

 

PODÍVEJTE SE

Toto video objasňuje proces přidělování úkolů stážistovi v souladu s výsledky učení:

 

Mentortrain video 4.2  (duration: 5:20)

UDĚLEJTE

  • Připravte si seznam vybraných úkolů na základě výsledků učení a tréninkového plánu.
  • Přiřaďte stážistovi odpovídající úkoly podle jeho dovedností a kompetencí.
  • Vyhodnoťte vybrané aktivity.
  • Připravte si plán zaměřený na kroky, které je potřeba provést před monitorovací fází.
  • Připravte si plán představující a vysvětlující monitorovací postup a proces stážistovi.
  • Přemýšlejte o 2 zaměstnancích, kteří mohou být zapojeni do procesu monitorování, aby byla zaručena objektivita.
  • Navrhněte postup v případě, že byl stážista nespravedlivě hodnocen.

DALŠÍ ZDROJE

  1. Projekt SAPS vytvořil příručku pro efektivní mentorování stážistů, kterou naleznete zde: https://learntowork.eu/easy-apprenticeships-4/
  2. Pokud si chcete přečíst více o konceptu Problem-Based Learning, bude pro Vás užitečné toto video z YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cMtLXXf9Sko