Usnadnit první kroky na pracovišti

PŘEČTĚTE SI

V této lekci mentoři v hostitelských organizacích zjistí, jak co nejrychleji a nejúspěšněji zapojit stážistu do pracovních procesů a kultury celé společnosti. Jako mentor byste se měli snažit usnadnit první kroky stážisty na pracovišti. Jakmile získáte důvěru stážisty, zapojujte jej postupně do svého týmu.

Ale prosím, nespěchejte, protože na začátku je zásadní si mezi vámi a vaším stážistou vytvořit důvěru, abyste zajistili úspěšné dlouhodobé výsledky pro vás oba. Jakmile si získáte důvěru a sebevědomí stážisty, můžete je stále více zapojovat do svého týmu.

 

PODÍVEJTE SE

Toto video popisuje první kroky stážisty v práci a pomocnou roli mentora:

 

Mentortrain video 4.1  (duration: 3:45)

UDĚLEJTE

  • Připravte pro stážistu uvítací balíček včetně všech nezbytných informací o hostitelské organizaci.
  • Připravte pro stážistu přehled standardů kvality a politiky hostitelské organizace.
  • Pouvažujte o možnostech k zapojení stálých zaměstnanců do společné práce společně se stážistou.
  • Připravte plán činností, které bude stážista provádět a kontrolujte je.

DALŠÍ ZDROJE

  1. Projekt SAPS vytvořil příručku, jak nastavit a spustit program stáží: https://learntowork.eu/easy-apprenticeships-1/
  2. Projekt SAPS také vyvinul konkrétní publikaci Onboarding Apprentices to a company: https://learntowork.eu/easy-apprenticeships-3/