Tervita praktikanti saabumisel praktika töökohale

LOE

See osa räägib praktikandile praktikakoha tutvustamisest. Tavaliselt koosneb praktikakoha tutvustamine juhendatud ekskursioonist terves organisatsioonis ja selle olulisemates ruumides, mida praktikant kasutama hakkab (näiteks köök, tualetid  jm).

Laiemas mõttes kuulub siia alla ka praktikandis avatud suhtumise ja hoiakute uuendamine praktika alguses. See on oluline, et aidata kaasa edasise koostööle ja julgustab praktikanti kõikide probleemide puhul juhendaja poole pöörduma ning võimaldab saada ja anda tagasisidet.

VAATA

Selle videos tutvustatakse praktikandi tutvustamise protsessi:

Mentortrain video 3.3  (duration: 3:39)

TEE ISE

  • Koosta kava selle kohta, milliseid kohti ja tööriistu pead praktikandile tutvustama esimesel päeval ja esimesel nädalal.

LISAMATERJALID