S študentom preglejte značilnosti in cilje praktičnega izobraževanja

PREBERI

Kot mentor se od vas pričakuje, da s študentom pregledate značilnosti in cilje praktičnega izobraževanja. Vi in študent lahko nato razjasnite svoja pričakovanja in se pogovorite o izobraževalnih ciljih praktičnega izobraževanja, kot jih je določil izobraževalni center. Pogovorite se tudi o pričakovanjih študenta na delovnem mestu glede njegovega bivanja v vašem podjetju – s poudarkom na spoštovanju strank in da se od študenta pričakuje, da bo pri izpolnjevanju zadanih nalog neodvisen in odgovoren. Mentor lahko na tej točki študenta povpraša tudi o njegovih prejšnjih relevantnih izkušnjah, ugotovi, kaj študent dojema kot tveganja, kakšne negotovosti ima in razloži, kako jih premagati na delovnem mestu.

Glede izobraževalnih ciljev praktičnega izobraževanja naj študent mentorja seznani z ustreznimi oblikami in vsebino ciljev, ki so bili dogovorjeni z izobraževalno ustanovo. Postopek postavljanja teh ciljev pa mora biti vedno tristranski proces, v katerem mentor študentu posreduje povratne informacije o vsebini začetnih ciljev, daje napotke, kako te cilje doseči med praktičnim izobraževanjem, kje iskati potrebna sredstva in dokazi za njihovo izpolnjevanje. Hkrati naj se študent pogovori o primernosti zastavljenih ciljev in če so ti dosegljivi na delovnem mestu, po možnosti poišče način za preoblikovanje ali popolno spremembo ciljev. Ko se ustanovi, mentor in študent nato ves čas praktičnega izobraževanja delata z dogovorjenimi cilji.

POGLEJ

Ta video obravnava postopek pregleda značilnosti in ciljev praktičnega izobraževanja s strani mentorja skupaj s študentom:

Mentortrain video 3.2  (trajanje: 4:04)

NAREDI

  • Pripravite seznam ciljev in učnih ciljev, ki bi jih pričakovali od praktičnega izobraževanja, in pripravite, kako bi jih razložili in razpravljali s svojim študentom.

DODATNI VIRI

  1. Da bi dobili predstavo o konkretnih ciljih praktičnega izobraževanja, sta tu dva primera na področju poslovnih študij: https://www.gallaudet.edu/department-of-business/internships-and-projects/internships/internship-objectives
  2. Oglejte si ta videoposnetek v YouTubu o tem, kaj NE bi smelo biti cilj praktičnega izobraževanja: https://www.youtube.com/watch?v=TNH0xtAtLvs