Vaata koos praktikandiga läbi praktika kirjeldus ja eesmärgid

LOE

Mentor vaatab koos praktikandiga üle praktika kirjelduse ja eesmärgid. Nad selgitavad ootusi ja arutavad hariduskeskuse poolt seatud praktika õpieesmärke. Samuti arutavad nad praktikandi ootusi töökohale seal viibimise ajal, rõhutades vajadust kohelda kliente austaval ja väärikal viisil, ning seda, et praktikandilt oodatakse sõltumatust ja vastutustundlikkust talle antud  ülesannete täitmisel. Mentor uurib praktikandilt tema kogemusi seoses sihtrühma ja eelnenud praktikakohaga, juhul kui neid on, ning teeb kindlaks, mida praktikant tajub riskidena, mis põhjustab ebakindlust, ja selgitab, kuidas seda töökohal ületada.

Nad arutavad ka õpieesmärke. Praktikant tutvustab mentorile hariduskeskusega arutatud eesmärkide vormi ja sisu. Samas peaks eesmärkide seadmine olema alati kolmepoolne protsess. Mentor annab praktikandile tagasisidet eesmärkide sisu kohta, samuti juhiseid, kuidas praktika ajal eesmärke saavutada, kust otsida vajalikke vahendeid ja mis annab tõendust eesmärkide täitmise kohta. Samas arutab praktikant püstitatud eesmärkide sobivust ja kui seatud eesmärk ei ole töökohal saavutatav, otsib võimalust eesmärk ümber sõnastada või see hoopis ümber muuta. Seejärel töötavad mentor ja praktikant eesmärkide nimel kogu praktika kestel.

VAATA

See video räägib praktika kulu ja eesmärkide ülevaatamisest juhendaja ja praktikandi koostöös:

Mentortrain video 3.2  (duration: 4:04)

TEE ISE

  • Koosta oma praktika eesmärkide ja õpieesmärkide loetelu ning valmista ette, kuidas neid praktikandile selgitada.

LISAMATERJALID

  1. Käsitletava illustreerimiseks on siin kaks konkreetset näidet ärinduse valdkonnast: https://www.gallaudet.edu/department-of-business/internships-and-projects/internships/internship-objectives
  2. See video räägib eesmärkidest mis ei sobi praktika eesmärkideks: https://www.youtube.com/watch?v=TNH0xtAtLvs