Zkontrolovat, zda je dokončená administrativa

PŘEČTĚTE SI

Dalším důležitým aspektem před zahájením stáže je dokumentace. Mentor, instruktor a stážista by měli zkontrolovat, zda je odevzdána a vyplněna potřebná dokumentace: životopis stážisty, smlouva, pojistka, dohoda o školení a také plán monitorování a hodnocení.

Je také nezbytné zkontrolovat studijní program, osobní a technické kompetence, které je třeba získat, a také různé nástroje, které může učeň používat: notebook, aplikace, platforma podpory apod.

Finally, It is also necessary to verify the documents for controlling the degree of compliance and the registration of the skills acquisition level.

Nakonec je také nutné ověřit dokumenty pro kontrolu stupně dodržování předpisů a registraci úrovně získávání dovedností.

PODÍVEJTE SE

Toto video vysvětluje důležitost kontroly dokončení administrativy:

Mentortrain video 2.3  (duration: 3:44)

UDĚLEJTE

Zodpovězte si následující otázky:

Obdrželi jste od školicího centra následující dokumenty?

  • Stážistův životopis
  • Smlouva
  • Pojistná smlouva
  • Dohoda o školení
  • Monitorovací plán
  • Plán hodnocení
  • Studijní plán

DALŠÍ ZDROJE

V tomto YouTube videu se můžete dozvědět více o prvních krocích pro stáže:

https://www.youtube.com/watch?v=kbNjRavTrwE&t=48s