Podprite razvoj aktivnosti pred pričetkom usposabljanja

PREBERI

Ta del obravnava informacije, ki bi jih študent moral prejeti o zdravju in varnosti, standardih kakovosti, recikliranju in okolijski politiki podjetja pred začetkom praktičnega izobraževanja.

Študent mora biti obveščen, usposobljen in opremljen s potrebno osebno zaščitno opremo, s potrebnimi certifikati za posebne dejavnosti, če je to zahtevano, in se morajo naučiti politike podjetja o okolijskih zadevah – vključno z recikliranjem, ravnanjem z odpadki in zelenimi kompetencami.

 

POGLEJ

Ta videoposnetek pojasnjuje, kako podpreti razvoj dejavnosti pred usposabljanjem:

 

Mentortrain video 2.2  (trajanje: 3:51)

NAREDI

Odgovorite na naslednja vprašanja:

  • Ali ste preverili zdravstveno in varnostno politiko podjetja v zvezi z vajeništvom?
  • Ali ste pripravili osebno zaščitno opremo, signalizacijo in plakate v zvezi z zdravjem in varnostjo?
  • Ali ste pripravili kakšno aktivnost, da se vajenec seznani s politiko recikliranja in ravnanja z odpadki?
  • Ali ste ugotovili nevarnosti, povezane z vajeništvom?
  • Ali ste ugotovili spretnosti in znanja, vključno z zahtevami za licenciranje in certificiranje, ki jih potrebujejo vajenci?
  • Ali ste pojasnili, kdo bo priskrbel kakšno opremo, vključno z osebno zaščitno opremo?
  • Ali ste vajenca predstavili predstavnikom za zdravje in varnost?
  • Ali ste preverili, ali vajenec razume zdravstvene in varnostne zahteve?

DODATNI VIRI

Več o obveznostih delodajalca pri varovanju vajencev si lahko preberete v tem spletnem članku: https://www.educare.co.uk/news/safeguarding-apprentices-what-are-employers-obligations

Ta videoposnetek v YouTubu ponuja več informacij o zdravju in varnosti na delovnem mestu: https://www.youtube.com/watch?v=4AaDzjO887o

Za več informacij o recikliranju in ravnanju z odpadki na delovnem mestu si oglejte ta videoposnetek v YouTubu: https://www.youtube.com/watch?v=SQfp_l7aKdY