Toeta väljaõppele eelnevate tegevuste välja kujundamist

LOE

Selles õppeplokis räägitakse infost, mida praktikant peaks saama töötervishoiu ja -ohutuse, kvaliteedistandardite, taaskasutuspõhimõtete ja ettevõtte keskkonnapõhimõtete kohta enne praktikale asumist.

Praktikant peaks saama info, väljaõppe ja vajalikud isikukaitsevahendid ning vajaduse korral asjakohase sertifikaadi eritegevuste teostamiseks ning ta peaks tundma ettevõtte keskkonnapõhimõtteid, nagu taaskasutus, jäätmekäitlus ja keskkonnaalased pädevused.

VAATA

See video selgitab kuidas toetada väljaõppele eelnevate tegevuste arendamist:

Mentortrain video 2.2  (duration: 3:51)

TEE ISE

Vasta järgmistele küsimustele:

  • Kas oled kontrollinud ettevõtte töötervishoiu ja -ohutusalaseid põhimõtteid selles osas, mis puudutab praktikat?
  • Kas oled ette valmistanud töötervishoiu ja -ohutusega seotud isikukaitsevahendid, tähised ja plakatid?
  • Kas oled ette valmistanud mingeid tegevusi, et informeerida praktikanti taaskasutus- ja jäätmekäitluspõhimõtetest?
  • Kas oled kindlaks teinud praktikaga seonduvad ohud?
  • Kas oled kindlaks teinud oskused ja teadmised, sealhulgas võimalikud litsentsid ja sertifikaadid, mida praktikant vajab?
  • Kas oled selgeks teinud, kelle käest saada seadmeid, sealhulgas isikukaitsevahendeid?
  • Kas oled tutvustanud praktikanti töötervishoiu ja -ohutuse spetsialistidele?
  • Kas oled kontrollinud, et praktikant on saanud aru töötervishoiu ja -ohutusalastest nõutest?

LISAMATERJALID

See artikkel käsitleb tööandja kohustusi praktikandi ohutuse tagamisel: https://www.educare.co.uk/news/safeguarding-apprentices-what-are-employers-obligations

See video annab täiendavat informatsiooni tööalastest ohutus nõuetest: https://www.youtube.com/watch?v=4AaDzjO887o

Siit saate täiendavat informatsiooni jäätmekäitluse ja taaskasutuse kohta tookohal:: https://www.youtube.com/watch?v=SQfp_l7aKdY