Podpořit rozvoj činností před stáží

PŘEČTĚTE SI

Tato lekce se bude zabývat informacemi, které by měl stážista získat o zdraví a bezpečnosti, normách kvality, recyklaci a environmentální politice společnosti před zahájením stáže.

Stážista by měl být informován, proškolen a vybaven potřebnými osobními ochrannými prostředky, v případě potřeby také nezbytnou certifikací pro speciální činnosti a měl by se naučit zásadám společnosti v záležitostech životního prostředí: recyklace, nakládání s odpady a „zelené“ kompetence.

 

PODÍVEJTE SE

Toto video vysvětluje, jak podpořit rozvoj činností před stáží:

 

Mentortrain video 2.2  (duration: 3:51)

UDĚLEJTE

Zodpovězte si následující otázky:

  • Zkontrolovali jste politiku ochrany zdraví a bezpečnosti společnosti ve vztahu ke stáži?
  • Připravili jste osobní ochranné prostředky a dokumenty k seznámení ses bezpečností a ochranou zdraví?
  • Připravili jste pro stážistu nějaké aktivity, aby byl informován o zásadách recyklace a nakládání s odpady?
  • Zjistili jste možná nebezpečí na pracovišti spojená s praxí?
  • Identifikovali jste dovednosti a znalosti, včetně jakýchkoli požadavků na licence a certifikaci, které stážista potřebuje?
  • Upřesnili jste, kdo a kdy poskytne stážistovi vybavení, včetně osobních ochranných prostředků?
  • Představili jste stážistu lidem odpovědným za bezpečnost a ochranu zdraví?
  • Ověřili jste, že stážista rozumí požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnost?

DALŠÍ ZDROJE

Více o povinnostech zaměstnavatele při ochraně stážistů se dočtete v tomto online článku: https://www.educare.co.uk/news/safeguarding-apprentices-what-are-employers-obligations

Toto video z YouTube poskytuje více informací o zdraví a bezpečnosti na pracovišti: https://www.youtube.com/watch?v=4AaDzjO887o

Další informace o recyklaci a nakládání s odpady na pracovišti naleznete v tomto YouTube videu: https://www.youtube.com/watch?v=SQfp_l7aKdY