Připravit prostředí společnosti a pracovní prostředí na stáž a její specifické potřeby – pokud nějaké existují

PŘEČTĚTE SI

V této lekci se mentoři seznámí s důležitostí předchozí přípravy prostředí ve společnosti, včetně pracovního prostoru pro stážistu a toho, jak jej lze proměnit ve vzdělávací prostor.

Mentoři zjistí, že nový stážista by měl být vybaven potřebným nářadím a vybavením a / nebo skříňkou a šatnou.

Zdůrazňuje také důležitost uvědomění si skutečnosti, že zaměstnavatelé mají povinnost upravit prostor pro stážistu se speciálními potřebami a provést nezbytné ergonomické, architektonické nebo pracovní úpravy pro správné uvedení stážisty do praxe.

 

PODÍVEJTE SE

Toto video vysvětluje, jak připravit společnost na stáž:

 

Mentortrain video 2.1  (duration: 4:05)

UDĚLEJTE

Zodpovězte následující otázky:

  • Dohodli jste se se vzdělávací institucí na činnostech, které má stážista vykonávat?
  • Informovali jste ostatní spolupracovníky o příchodu stážisty?
  • Připravili jste pro stážistu pracovní prostor?
  • Připravili jste pro stážistu potřebné nástroje a vybavení?
  • Má stážista přístup k počítači?
  • Přidělili jste stážistovi skříňku?
  • Zkontroloval jste, zda má stážista nějaké speciální požadavky/potřeby?
  • Pokud je odpověď ano, přizpůsobili jste mu také pracovní prostředí?

DALŠÍ ZDROJE

  1. Více informací o ergonomii a přizpůsobení pracoviště osobám se zdravotním postižením naleznete zde: https://www.researchgate.net/publication/259352248_Ergonomics_and_workplace_adaptation_to_people_with_disabilities
  2. Další informace o inkluzivním učňovském vzdělávání najdete v tomto videu YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3XaUyMo7zts