Omanda mentorile vajalikud teadmised ja vali sobivad vahendid vastavalt praktikakavale

LOE

Selles peatükis selgitame, miks on oluline tunda erinevaid tööriistu, mida ettevõttes juba kasutatakse või mida võiks rakendada, et tagada tõhus juhendamisprotsess ja töövoog. Tööriistadena määratleme töövoogude juhtimiseks mõeldud erinevaid tehnilisi ja mittetehnilisi lahendusi, ning tuletame meelde, et kõigi jaoks universaalset tööriista pole olemas.

Asjakohane on leida vastus järgmisele küsimusele: Miks on oluline valida praktika läbiviimise jaoks sobivad tööriistad?

On olemas palju erinevaid vahendeid, mille abil kavandada, jälgida ja hinnata praktika läbiviimist ja praktikat.

Milliseid võimalusi peaks hea juhendamise tööriist pakkuma:

  • see peaks selgelt välja tooma juhendamise ja praktika eesmärgid;
  • võimaldama lisada ülesandeid ja jälgida ajakava;
  • analüüsida ja anda tagasisidet praktikandile ja praktikandi panusele;
  • koguda praktikandilt sisendit, näiteks probleeme, mida saaks käsitleda teisiti. Kokkuvõttes peab see tööriist võimaldama kavandada, jälgida, muuta ja hinnata kogu praktikat.

Pea meeles, ükski tööriist ei sobi kõikidele võrdväärselt hästi.

VAATA

See video kirjeldab, kuidas leida sobivad tööriistad efektiivese praktika juhendasmie protsessi ja praktika läbiviimiseks:

Mentortrain video 1.6  (duration: 4:12)

TEE ISE

  • Uuri välja, milliseid tööriistu teie organisatsioon juba kasutab (nt spetsiaalne tarkvara, protsessijälgimise tööriistad jms);
  • Tööta välja kava, kuidas integreerida neid tööriistu praktikasse, nagu näiteks ülesandehaldustarkvara, sidevahendid jne;
  • Hea juhendamise tööriist peab täitma kõik järgmised nõuded: tööriista abil peab olema võimalik kavandada, jälgida, muuta ja hinnata kogu praktikat.

LISAMATERJALID