5 Koosta juhendamis- ja praktikakava

LOE

Selles peatükis vastame küsimusele: „Miks on oluline koostada ja kooskõlastada juhendamis- ja praktikakava?”. See tagab, et nii ettevõte, praktikant kui ka kool on praktika eesmärkidest õigesti aru saanud, mistõttu on oluline koostada ja kooskõlastada juhendamis- ja praktikakava koos praktikandiga. See aitab ettevõttel mõista ja saada paremat ülevaadet praktikandi tausta ja teadmiste kohta.

Nüüd tagasi küsimuse juurde: „Kuidas koostada juhendamis- ja praktikakava?”.

  • Esiteks peame välja selgitama, kui palju teadmisi praktikandil juba on, selleks et täita erinevaid tööülesandeid. Näiteks spetsiaalse tarkvara tundmine, teadmised projektiplaneerimisest jms.
  • Järgmine samm on kirjutada koos praktikandiga üles igapäevane tööplaan, koos erinevate tööprotseduurireeglitega, ülesande tähtaegadega, koosolekutega ning reeglitega, mis puudutavad suhtlemist mentoriga. Praktika peaks tagama selle, et praktikant kasvab iga päevaga, see tähendab, et erinevate tööülesannete keerukus peaks järk-järgult kasvama.

Oluline on näha nii juhendamis- kui praktikava dünaamilise dokumendina, mida saab vajadusel alati uuendada.

 

VAATA

Selles videos selgitatakse täpsemalt juhendamis- ja praktika kava olulisust:

 

Mentortrain video 1.5  (duration: 6:16)

TEE ISE

Kohtu praktikandiga, et arutada praktika eesmärke.

  • Selgita välja tema ootused praktikale;
  • Püüa saada nii palju infot kui võimalik praktikandi teadmiste ja kogemuste kohta, mis on teie ettevõtte jaoks olulised.
  • Sinu hoiak kohtumisel on väga oluline, leia selleks piisavalt aega, sest esmamulje on alati kõige tähtsam.
  • Tutvusta oma organisatsiooni ja inimesi.
  • Koostage praktika- ja juhendamiskava koos praktikandiga.
  • Pange kirja väikesed sammud, mitte suured eesmärgid.
  • Veendu, et praktikandil on piisavalt teavet selle kohta, kuidas saada ja anda tagasisidet oma arengu/probleemide jms kohta.
  • Leia võimalusi, kuidas aidata praktikanti tema isiklikus arengus, nt pakkudes täiendavat Exceli-koolitust, inglise keele õpet vms.

Ära unusta, et meie suhtumine kohtumisse on väga oluline. Leia piisavalt aega, et end ettevalmistada, esmamulje on alati kõige olulisem.

LISAMATERJALID