Vajadusel osale praktikantide valikul

LOE

See video räägib praktikale esitatavatest nõuetest, täpsemalt praktikantide valikul osalemisest.

Kõige levinumaks tööriistaks praktikantide valimisel on intervjuud, kuigi ka need võivad vahel anda kaheldavaid tulemusi. Oluline on küsida õigeid küsimusi, kohelda kõiki kandidaate protsessi käigus ühtviisi ning jääda kogu protsessi vältel erapooletuks.

Lisaks intevjuule võib praktikandi valimisel kasutada ka teste, mis annavad infot tema tedamiste kohta näiteks tehniliste oskuste alal. Test võib olla ettevõtte enda loodud ning toimuda intervjuu käigus.

VAATA

See video selgitab ettevõttesse praktikandi valimise protsessi:

Mentortrain video 1.4  (duration: 1:58)

TEE ISE

  • Koosta kontrollnimekiri erinevatest punktidest, mida praktikantide valikul silmas pidada.
  • Valmista ette enda kava praktikantide valikuks.

LISAMATERJALID