Uuri ettevõtte sobivust väljaõppetegevusteks

LOE

Selles videos räägitakse praktikakohale esitatavatest nõuetest, eelkõige valdkondadest, mida tuleks ettevõttes uurida seoses väljaõppe-tegevustega:

  • inimressursid, aeg, huvi, valmisolek praktikanid toetamiseks;
  • seadmete ja paindlikkuse olemas oleu praktika läbiviimiseks;
  • praktikaks vajalike tingimuste võrdlemine ettevõttes olemasolevate tingimustega.

Praktikant võib olla töökohal täiesti uus või asuda tema jaoks uuele kutsealale ning praktika võib tähendada inimese jaoks olulist muudatust. Praktikant on õppija rollis ja õppimine peaks toimuma toetavas töökohas ning on oluline, et praktikandil oleks juhendav tugi ja ta saaks pideva konstruktiivse tagasiside kaudu hinnangut oma edusammudele.

Mentor on õpipoisi jaoks võtmeisik. Ta peab keskenduma elementidele, mis toetavad turvalist keskkonda ja loovad avatud suhteid, sest see aitab oluliselt kaasa edasisele koostööle praktikandiga. Mentoril peab olema piisavalt varasemaid kogemusi oma töökohal, selleks et mentorina tegutseda. Ta on teadlik oma rollist juhendamise läbiviimisel ning tunneb ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse, keskkonna- ja taaskasutuspõhimõtteid. Mentoril peab olema ka hea suhtlemisoskus, nii suuline kui ka kirjalik.

VAATA

See video kirjeldab, kuidas uurida ettevõtte sobivust praktikakohaks:

Mentortrain video 1.3  (duration: 2:41)

TEE ISE

Vasta neile küsimustele:

  • Kas teil on selleks inimressursse? Kas teil on aega?
  • Kas ettevõttes on huvi? Kas ettevõttes on valmisolek?
  • Kas teil on vajalikud seadmed? Kas teie ettevõte suudab end kohandada praktika läbiviimiseks?
  • Kas suudate olla piisavalt paindlikud?
  • Kas olemasolevad tingimused ettevõtes vastavad praktikaks vajalikele tingimustele?
  • Pane kirja 3 valdkonda, kuhu vajaksite uut töötajat.
  • Pane kirja 5 omadust, mis peaksid olema heal mentoril, ja 5 omadust, mida tal olla ei tohiks.

LISAMATERJALID

Sellest videost leiate täiendavad informatsiooni organisatsiooni analüüsimisest seoses väljaõppetegevustega:

https://www.youtube.com/watch?v=WaHxq0S-RMw