Seznanitev z učnimi izidi, metodologijo učenja na osnovi reševanja konkretnih problemov (PBL) in študentovimi lastnostmi

PREBERI

V tem modulu bodo bodoči mentorji ugotovili, kako pomembno je biti obveščen o učnih izidih, ki jih je treba doseči med praktičnim izobraževanjem.

Ti podatki se bodo odražali v splošni učni načrtovalni shemi cikla, ki jo bo predložil organizator praktičnega izobraževanja in se o njej dogovoril pred začetkom praktičnega izobraževanja.

Prav tako je treba mentorju predložiti študentov življenjepis, da ima splošne podatke o profilu in značilnostih študenta.

Mentorji bodo prejeli tudi nekaj osnovnih namigov o metodoloških vidikih in primernosti metodologije problemskega učenja za praktično izobraževanje.

Nazadnje je treba poudariti pomen oblikovanja in dogovora o načrtu spremljanja, da bi študenta vodili in imeli dokazila o tem, kaj se bo naredilo in kako se bodo usposabljali.

POGLEJ

Ta videoposnetek pojasnjuje, kaj je pomembno vedeti o študijskem načrtu, metodologiji PBL in posebnih značilnostih študenta:

Mentortrain video 1.2  (trajanje: 4:43)

NAREDI

Pripravite osnutek informacijske kartico za (prihajajočega) študenta, ki vsebuje naslednje podatke:

  • Učne rezultate, ki jih je treba pridobiti
  • Aktivnosti
  • Časovni razpored aktivnosti
  • Poročanje o aktivnostih
  • Merila za ocenjevanje

DODATNI VIRI