Tee tutvust õpiväljundite, töökohapõhise väljaõppe metoodika ja praktikandi kirjeldusega

LOE

Selles õppeplokis saavad tulevased mentorid teada, kui oluline on olla teadlik õpiväljunditest, mille kallal praktikant peab praktika ajal tööd tegema.

Sellekohane teave kajastub tsükli üldises õppekavas, mille annab koolijuhendaja ja milles lepitakse kokku enne praktika algust.

Mentor peab saama ka praktikandi CV, et tal oleks ülevaade praktikandi profiili ja omaduste kohta.

Samuti antakse mentoritele mõned põhilised näpunäiteid metoodiliste aspektide ja probleemõppe metoodika sobivuse kohta praktikas kasutamiseks.

Lõpetuseks rõhutatakse, kui oluline on koostada ja kokku leppida jälgimiskavas, mis võimaldab juhendada praktikanti ja panna kirja selle, mida plaanitakse teha ja kuidas on kavas praktikanti välja õpetada.

 

VAATA

See video selgitab, mida on oluline teada õppeplaanist, probleemõppe metoodikast ja praktikandi omapäradest:

 

Mentortrain video 1.2  (duration: 4:43)

TEE ISE

Loo praktikandi infokaart, mis sisaldab järgnevat informatsioon:

  •  saavutatavaid õpiväljundeid;
  • plaanitavaid tegevusi;
  • tähtaegu;
  • aruandlustegevusi;
  • hindamiskriteeriume.

LISAMATERJALID