Znát výsledky učení, metodologii Problem Based Learning a charakteristiky stážisty

PŘEČTĚTE SI

V této lekci potenciální mentoři zjistí, jak je důležité být informován o výsledcích učení, kterých je během stáže potřeba dosáhnout.

Tyto informace se projeví v obecném návrhu průběhu stáže, který instruktor poskytne a schválí před začátkem stáže.

Je také nutné poskytnout mentorovi životopis stážisty, aby měl obecné informace o profilu stážisty a jeho charakteristikách.

Mentoři také obdrží několik základních rad o metodologických aspektech a vhodnosti metodiky Problem Based Learning pro stáž.

Nakonec je potřeba zdůraznit důležitost navržení a schválení plánu monitorování/kontroly stáže, aby bylo možné stážisty vést a mít důkazy o tom, jak stáž probíhala.

 

PODÍVEJTE SE

Toto video vysvětluje, co je důležité vědět o studijním plánu, metodice PBL a specifických vlastnostech stážisty:

Mentortrain video 1.2  (duration: 4:43)

UDĚLEJTE

Vypracujte informační kartu pro (budoucího) stážistu, která bude obsahovat následující informace:

  • Výsledky učení nutné k rozvoji
  • Činnosti, které je potřeba vykonat
  • Timing
  • Reportování aktivit
  • Kritéria hodnocení

DALŠÍ ZDROJE