Proučitev zakonodaje o praktičnem izobraževanju

PREBERI

Pri pripravi uvajanja študenta v vaše podjetje je nujno, da mentor pozna pravila in predpise za praktično izobraževanje. Ta videoposnetek torej dodatno pojasnjuje, zakaj je pomembno poznati tako nacionalno zakonodajo in predpise o mentorstvu kot tudi pravila in smernice institucije pošiljateljice. Še posebej prikazuje, kaj bi lahko bile najpomembnejše točke pri zahtevah za mentorstvo.

POGLEJ

Ta videoposnetek pojasnjuje pravila in predpise za praktično izobraževanje:

Mentortrain video 1.1  (trajanje: 5:01)

NAREDI

Individualna naloga:

Poiščite zakonodajo, ki velja za praktično izobraževanje v vašem nacionalnem kontekstu, in nadaljnje smernice izobraževalne ustanove pošiljateljice.

Naloga sodelovanja:

Pogovorite se o pogodbi, ki jo vaše podjetje uporablja za študente, s kolegom in poskusite razmisliti o praktičnih primerih možnih težav, ki se lahko pojavijo, in kako bi jih lahko rešili.

DODATNI VIRI

  1. Projekt Apprentice Track je razvil tečaj za upravljanje praktičnega izobraževanja, posebej namenjen mentorjem v podjetjih. Gradiva tečaja dopolnjujejo tečaj mentorstva in so dostopna na naslednji povezavi: https://apprenticetrack.eu/outputs/course_on_apprenticeship_management/
  2. Projekt ApprenticeshipQ je razvil niz meril kakovosti za praktično izobraževanje, ki nudijo dobro podlago za mentorje v podjetjih, ki želijo izvedeti več o oblikovanju visokokakovostnega praktičnega izobraževanja. Merila kakovosti so dostopna na naslednji povezavi: https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Report-O3_v2.pdf