Õpi tundma praktikat puudutavaid õigusakte

LOE

.

Valmistudes praktikandi vastuvõtmiseks ettevõttes on oluline, et mentor tunneks praktikaga seotud reegleid ja eeskirju. Selles videos selgitataksegi, miks on oluline tunda nii riiklikke õigusakte ja eeskirju, mis puudutavad juhendamist, kui ka praktikanti lähetava asutuse poolt kehtestatud reegleid ja suuniseid. Täpsemalt räägitakse sellest, millised võiksid olla kõige olulisemad punktid, mida nendes praktikale seatud nõuetes jälgida.

VAATA

See video tutvustab praktikaid puudutavaid õigusakte:

Mentortrain video 1.1  (duration: 5:01)

TEE ISE

Individuaalne ülesanne:

Vaata üle õigusaktid, mis kohalduvad praktika suhtes teie riigi kontekstis, ja täiendavad suunised, mille on kehtestanud lähetav õppeasutus.

Koostööülesanne:

Arutage kolleegiga lepingut, mida teie ettevõte praktikantide puhul kasutab, ja püüdke mõelda praktilistele näidetele võimalike probleemide kohta, mis võivad tekkida ja sellele, kuidas neid lahendada.

LISAMATERJALID

  1. Sama teemaga seotud project Apprentice Track on välja arendanud kursuse Apprenticeship-Management, mis on mõeldud just praktikate juhendajatele. Selle kursuse materljaid täiendavad MentorTrain projekti ning on leitavad järgneval veebilihel: https://apprenticetrack.eu/outputs/course_on_apprenticeship_management/
  2. Projekt ApprenticeshipQ on välja töötanud praktikakokhtade kvaliteedikriteeriumid, mis on lisalugemine praktikajuhendajatele, kes soovivad pakkuda kvaliteetseid praktikakohtasid. Kvaliteedikriteeriumid on leitavad siin: https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Report-O3_v2.pdf