Analyzovat právní předpisy týkající se stáže. Mít povědomí o obsahu uzavírané smlouvy.

PŘEČTĚTE SI

.

V rámci přípravy na přijetí stážisty do společnosti je důležité, aby znal mentor pravidla a předpisy týkající se stáže. Toto video tedy vysvětluje, proč je důležité znát jednak národní legislativu a předpisy týkající se mentorství, ale také pravidla a pokyny na stáž vysílající instituce. Ukazuje zejména, jaké mohou být nejdůležitější body, na které je třeba se v těchto požadavcích na mentorství zaměřit.

PODÍVEJTE SE

Toto video vysvětluje pravidla a předpisy týkající se stáže:

Mentortrain video 1.1  (duration: 5:01)

UDĚLEJTE

Individuální úkol:

Vyhledejte právní předpisy, které platí pro stáže ve vaší zemi a další pokyny, které existují od vysílající vzdělávací instituce.

Skupinový úkol:

Diskutujte o smlouvě, kterou vaše společnost pro stážisty používá s kolegou, a zkuste vymyslet praktické příklady možných problémů, které mohou nastat, a jak by mohly být vyřešeny.

DALŠÍ ZDROJE

  1. V rámci souvisejícího projektu Apprentice Track byl vyvinut kurz Apprenticeship-Management, věnovaný speciálně mentorům. Materiály ke kurzu doplňují kurz Mentortrain a jsou k nalezení zde: https://apprenticetrack.eu/outputs/course_on_apprenticeship_management/
  2. V rámci projektu ApprenticeshipQ byl vyvinut soubor kvalitativních kritérií pro stáž, který poskytuje dobré zázemí pro mentory, kteří se chtějí dozvědět více o koncepci vysoce kvalitních stáží. Kritéria kvality naleznete zde: https://apprenticeshipq.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Report-O3_v2.pdf